Logo

 

Homeopatie - alternativní léčba na přírodní bázi

Morální kodex homeopata

  • nejvyšším a jediným povoláním terapeuta je vracet nemocným zdraví. Tento proces je nazýván léčbou.
  • homeopat se řídí etickými zásadami a svým vlastním svědomím ve všech záležitostech týkajících se profesionální praxe.
  • homeopat uznává, že klient je za své vlastní zdraví zodpovědný sám. Homeopat by měl podporovat klientovo rozhodnutí přebírat zvýšenou zodpovědnost za vlastní zdraví a jeho poznávání.
  • homeopat je zodpovědný za svůj osobní a odborný vývoj za pomoci odborných porad, spolupráce s kolegy a získávání odborných znalostí o vývoji teorie a praxe dalším vzděláváním
  • homeopat je povinen udělat vše, co je v jeho silách, aby jeho záznamy o klientech zůstaly důvěrné. Je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v rámci své praxe dozví od svých klientů. této mlčenlivosti ho může zbavit pouze soud nebo klient.
  • homeopat nepřehání závažnost klientova stavu ani se nezavazuje sliby týkajícími se výsledků pomoci klientovi, či někomu jinému. Homeopat v rámci homeopatického vyšetření nestanovuje diagnózu ve smyslu terminologie a chápání alopatické medicíny.
  • homeopat podporuje a nabádá klienta, aby dodržoval stanovené termíny cílených i preventivních kontrol u svého ošetřujícího alopatického lékaře.
  • zodpovědnost za úpravu, dávkování, či vysazení předepsaných alopatických léků má klient a jeho ošetřující lékař.
  • zlepší-li se díky homeopatickému poradenství stav klienta, a je proto možné snížit dávkování nebo zcela vysadit konvenční léky, bude klient informovat svého ošetřujícího lékaře a provede tak podle jeho rad a s jeho vědomím. Není-li možné spolupracovat s ošetřujícím lékařem, může klient vyhledat radu jiného lékaře či specialisty. V tomto případě je důležité vysvětlit klientovi, že rady ohledně snížení nebo vysazení alopatických léků by měly být založeny na dostatečných medicínských a farmaceutických vědomostech.

samuel hahneman                                    Constantin Hering

         Samuel Hahnemann 1755-1843                          Constantin Hering 1.1.1800-23.7.1880