Logo

 

Homeopatie - alternativní léčba na přírodní bázi

Očkování

Následky očkování se mohou objevit doslova kdekoli na těle, zejména v části, která je pro daného člověka nejslabší. injekceZdraví jedinci se s vakcínou vyrovnají bez následků, ale právě u slabých a mladých vyvolávají vakcíny nejhorší reakci, která je pak dlouhodobým zdrojem toxinů, u některých pacientů dokonce zdrojem celoživotním. V minulosti byla vakcína z kravských neštovic proti černým neštovicím obzvlášť nebezpečná, protože byla schopna napadnout mozkové buňky a nervy a narušit jejich normální funkci na mnoho let.
Abychom pochopili, proč může být očkování pro organismus tak nebezpečné, musíme si představit, že tělo napadnou miliardy mrtvých nebo ne zcela mrtvých, takzvaně utlumených mikrobů. Zároveň to těla vstoupí určité množství cizích proteinů z roztoku vakcíny a antitoxiny z kultury. Obranný systém pak musí v krátké době zorganizovat vyloučení všech těchto produktů. To může být pro malé dítě nebo pro kojence příliš těžký úkol, což má pak devastující účinek na jeho zdraví, Každé očkování způsobí také urychlení procesu stárnutí v pojivových tkáních.Homeopatie dokáže eliminovat důsledky vlivu negativního očkování na zdraví člověka.

Každé očkování, jež je doporučeno veřejnosti, musí splňovat tyto tři základní požadavky :

  • musí být nezbytně nutné
  • musí jistě chránit proti chorobě, na kterou je zaměřeno
  • může mít mírné vedlejší účinky, nesmí ale v žádném případě dělat ze zdravých dětí doživotní mrzáky

Je bohužel mnoho případů, kdy očkováním vznikla nevratná poškození lidského organismu. V knize "Význam medicíny", od anglického autora Thomase Mc Keowna je popisováno, že ústup infekčních onemocnění začal již zhruba před 200 lety, tedy dlouho před provedením prvního očkování. Autor ve své knize dokazuje, že hlavní příčinou ústupu infekčních onemocnění bylo odstranění hladu. Mc Keown píše, že lidstvo od počátku své existence velmi trpělo hladem. Až zavedení intenzivního hospodaření s půdou v 18. století zajistilo dostatek jídla a odstranilo hladovění.

Zdá se tedy, že medicína se svým očkováním vpadla do již dávno započatého vývoje a snaží se, aby právě jí připadl úspěch za ústup infekčních onemocnění.

V Anglii, Německu, Holandsku a Španělsku je očkování dobrovolné.

V USA se nemusí podrobit očkování ty děti, jejichž rodiče ho odmítají z "filosofických důvodů".

Necháte své dcery očkovat­­?...!!!!

Před čím vakcíny chrání?

Tyto vakcíny mají ochránit dívky a ženy ve věku 9-26 let před vznikem rakovinyockovani děložního čípku a bradavicemi na pohlavním ústrojí (condylomata accuminata). Nikdo neříká, že ani dívky, které jsou infikované HPV, nemusejí rakovinou děložního hrdla onemocnět. V ohrožení jsou pouze ty dívky a ženy, které mají poškozený a oslabený imunitní systém. Vzdělaní imunologové uvádějí, že při nákaze HPV žena v 90 % neonemocní, avšak vytváří si imunitu na celý život!

Složení vakcín
Vakcína firmy Merk Gardasil byla schválená k očkování dívek a žen ve věku 9-26 chemicke slozeni 2let v USA v červnu 2006; licenci Evropské komise získala stejná vakcína pod názvem Silgard v září 2006 pro všech 25 členských států EU.
Gardasil/Silgard obsahuje neinfekční virové částice čtyř hlavních typů HPV; každý z nich je adsorbovaný na amorfní soli hliníku. Při jedné injekci tak dívka dostane návdavkem do těla 900 mikrogramů hliníku.
V nabídce je rovněž vakcína firmy GlaxoSmithKline Cervarix, která obsahuje pouze dva typy HPV - 16 a 18, nechrání tedy před vznikem kondylomat. Hliníku má ještě víc než vakcína firmy Merck - celkem 1 mg. K tomu ještě obsahuje skvalen(uhlovodík, triterpen, meziprodukt syntézy cholesterolu). O jeho možných nedozírných následcích se psalo v souvislosti s očkováním proti prasečí chřipce.

Fakta o Gardasilu (Silgardu) a Cervarixu

Reklamy v časopisech i billboardech se snaží přesvědčit matky, aby daly své dcery očkovat proti lidskému papiloma viru (HPV), původce rakoviny děložního čípku. Protože se jedná prakticky o jediný typ očkování, který nabízí ochranu před rakovinou, vyvolávají tyto vakcíny veliký zájem lékařů i široké veřejnosti, zejména matek dospívajících dívek. Gardasil však označují experti v USA za nejnebezpečnější vakcínu, která je v současné době aplikována lidem.

Analýza vedlejších účinků Gardasilu
V USA je populární internetový program pro hlášení vedlejších účinků vakcín VAERS. Lékaři nemají povinnost podávat do tohoto systému hlášení a tak se odhaduje, že tam svoje potíže oznámí pouze asi 10 % postižených pacientů.
Jedna ze současných prací analyzovala údaje z programu VAERS ohledně výskytu Guillain-Barré syndromu (GBS). To je velice těžké onemocnění, které postihuje periferní nervy a projevuje se omezením až ztrátou pohyblivosti, necitlivostí v nohách, změnami ve smyslovém vnímání a celkovou slabostí. Neurologové nalezli hlášení 69 případů výskytu GBS po očkování Gardasilem v USA v letech 2006-2009. Je to prokazatelně větší výskyt než v běžné populaci. Počátek tohoto onemocnění nastává 6 týdnů po očkování.
Jiná analýza udává jako vedlejší účinky Gardasilu vedle GBS tromboembólie, autoimunitní poruchy, záněty slinivky břišní, anafylaktický šok, zánět míchy, poruchy hybnosti a úmrtí.

Do léta 2010 bylo hlášeno 89 úmrtí dívek po očkování. K dalším škodlivým účinkům patří i ztráta vědomí, paralýza, křeče, otoky, bolesti na hrudi, problémy s dechem, nepravidelnosti srdeční činnosti, selhání ledvin, vyrážky, narušení menstruačního cyklu, trvalé zvracení. Podle údajů výrobce bylo do USA k 31. prosinci 2008 dodáno více než 23 milionů dávek Gardasilu. Jestliže tedy bylo k tomuto datu hlášeno do VAERS 12 424 vážných vedlejších účinků, pak Barbara Slade spočítala, že to odpovídá poměru 54 zpráv na 100 000 distribuovaných vakcín. Nicméně, toto "nízké" číslo patrně neposkytne útěchu rodičům, kterým zemřelo dítě po očkování, které mu zaplatili, aby ho ochránilo v dalším životě. Případy výskytu zánětu míchy a roztroušené sklerózy jsou podle oficiálních údajů ojedinělé, avšak alarmující. Podobně je to i s výskytem žilní trombózy. Je hlášen jeden případ na 500 000 dávek, avšak kdo ví, zda to nepostihne právě naší dceru? Z této množiny analyzovaných vedlejších příznaků bylo 236 případů postižených těhotných žen, kde vedly většinou k potratu nebo ke krvácení. Očkování těhotných Gardasilem bylo proto v USA již zakázáno.

Jaký je skutečný výskyt vedlejších účinků?
Dr. David Kessler, bývalý ředitel FDA řekl: " Hlásí se pouhé jedno procento vedlejších účinků." Samotná FDA přiznává, že 90 % lékařů vedlejší účinky vakcín v současné době raději nehlásí. Tajná zpráva Connaught Laboratories, amerického výrobce vakcín uvádí, že skutečný počet příhod vedlejších škodlivých účinků je 50krát vyšší než je počet hlášení ve vládním VAERSu. Veřejnost se skutečný počet vážných vedlejších účinků a úmrtí v důsledku očkování nikdy nedozví. Stovky dívek a mladých žen musely být hospitalizovány. Vědci z USA, kteří se zabývají problematikou očkování odhadují, že postižených dívek a žen po očkování Gardasilem jsou miliony.